Crisismanager

Transitiemanagement in perioden van crisis.

Ik ben al meer dan 15 jaar interim crisismanager. Heel wat van mijn opdrachten betroffen bedrijven die in stormweer terechtgekomen waren of bedrijven waar de performantie ondermaats was. In deze crisissituaties vind ik het bevorderen van menselijke relaties en communicatie uiterst belangrijk.

De context waarin ik meestal betrokken ben?

Bij de begeleiding van bedrijven "in crisis" intervenieer ik doorgaans op algemeen directieniveau of toch alleszins met een duidelijk mandaat. In situaties van een lopende procedure neem ik de bedrijfsvoering over en begeleid ik de wettelijke vertegenwoordigers en het bedrijf in de optimalisatie van de procedures en in het dagelijks bestuur.

Wat zijn de redenen voor deze crisissituaties?

Zwakke managementteams liggen doorgaans aan de basis van crisissituaties. De moeilijkheden van de onderneming zijn dikwijls te wijten aan slecht beheer of een "voorbijgestreefd" management. De bedrijfsleider is niet in staat de bedrijfsstrategie met succes te implementeren of zich aan te passen aan de veranderingen van de markt. Een slecht beheerde externe groei kan leiden tot ernstige gevolgen. Dit is tegenwoordig het probleem van vele kmo’s, vaak familiale bedrijven. Zij zijn niet in staat om nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen. De manager die 50 mensen kan aansturen is niet noodzakelijk goed geplaatst om 250 mensen die over verschillende sites verdeeld zijn te beheren. 

Als het eenmaal mis gaat, kan het zeer snel gaan. Alsof je afdaalt van een trap, waarvan de treden steeds maar smaller worden en steeds maar verder van elkaar liggen.

"Zou het niet beter zijn te herstructureren… en opnieuw te starten in de komende maanden?"


Wat zijn mijn doelen?

Of ik nu werk in opdracht van een aandeelhouder, of ik wordt aangesteld door een derde partij, mijn onmiddellijk doel als crisismanager  is mij te laten doordrenken van het bedrijf, mij onder te dompelen in het bedrijf, in de grote problemen en mogelijke oplossingen. Hiervoor steun ik in belangrijke mate op het contact met de medewerkers en externe partijen. Werknemers voelen zeer goed aan dat men alle opties moet proberen. Zij zijn in staat om via teamwerk ideeën te genereren die het mogelijk maken het bedrijf te redden. Mijn objectief is nieuw bloed doorheen de geesten te laten vloeien.

Vervolgens zoek ik samen met de medewerkers op zeer korte termijn naar manieren om de activiteit verder te zetten en te zien welke vaardigheden wij daarbij nodig hebben.

Wat zet ik in de plaats?

Als crisismanager hanteer ik een zeer directe en transparante taal en aanpak, waarbij men niets meer kan verbergen en een echte bewustwording van de situatie een uitbarsting van vitaliteit bij de medewerkers veroorzaakt. Maar er is meestal ook heel wat vooruitgang te boeken op het vlak van informatie en constructieve samenwerking onder het management. Het ontbreekt de werknemers vaak aan informatie over de algehele gezondheid van hun bedrijf.

Als er geen collectieve procedures aan de gang zijn en er geen oplossingen meer met de bankiers mogelijk zijn, initieer ik verzoening of bescherming. Ik veel gevallen kom ik te laat om te herstellen, maar tot het moment dat ik een koper gevonden heb zoek ik manieren om de activiteit verder te zetten. Om de liquiditeit te optimaliseren en aan nieuwe bestellingen te voldoen, heb ik bijvoorbeeld ooit onverkoopbare voorraden aan eindproducten gerecycleerd tot grondstoffen.

In het kader van een reeds hangende procedure, moet je kennis hebben van alle beschikbare juridische middelen om de situatie op te lossen, zoals de wet op de continuïteit van ondernemingen.
Ik kan nooit garanderen dat ik alles kan vrijwaren. Er is altijd de "gebroken samenleving". Maar is het niet beter om te herstructureren, de zeilen te trimmen als een schip dat in een storm terechtkomt en een nieuwe start te nemen en te groeien dankzij een nieuw teruggevonden impuls ...


« De interventie van een transitiemanager maakt het redden van 2 op de 3 bedrijven mogelijk »

 

Wat zijn de uitdagingen en hoe overwin ik deze?

De problemen die ik als crisismanager tegenkom zijn gewoonlijk van menselijke aard. Doorgaans steunt een grote meerderheid van de medewerkers mij bij het vinden van oplossingen, doch ondanks de ernst van de situatie is er steeds een kleine terughoudende groep die hardnekkig weerstand blijft bieden.Het is een van mijn troeven dat ik er steeds weer in slaag om een doorbraak te forceren, de gewoonten dooreen te schudden.

Daarom staat communicatie en de menselijke kant in dergelijke crisissituaties steeds voorop.

Werknemers zitten vaak gevangen in hun wijze van werken. Ik heb vaak ervaren dat de komst van een interim-transitie manager op prijs gesteld wordt. In tijden van crisis of conflict, en geconfronteerd met nieuwe ideeën en schokkerende vragen, ontstaat er vaak een sterke positieve veerkracht. Medewerkers staan zeer dicht bij storingen die zich in de dagelijkse operaties voordoen en kunnen snel concrete oplossingen aanleveren. Bijvoorbeeld, zo had ik de opdracht om een ​​bedrijf te verkopen. Aankijkend tegen het vuil en de algemene wanorde op de site, hield ik deze taak voor onmogelijk. In twee dagen tijd, zonder het geven van enige opdracht, maar door de betrokkenen te betrekken bij mijn aanpak, hadden de medewerkers de fabriek schoongemaakt en gerenoveerd, een oplossing gevonden voor het grind in de gangpaden .... En dan vermeld ik nog even niet het plezier in het werk dat men had teruggevonden en het terug à jour zetten van de technische storingsfiches, iets wat lange tijd niet gebeurd was omwille van de heersende nalatigheid.

Men hoeft natuurlijk niet alles te communiceren, maar het gebrek aan communicatie met externe partijen verhoogt het risico. Een bedrijf dat met tijdelijke moeilijkheden geconfronteerd wordt, maar dat "struisvogel speelt", eindigt uiteindelijk met het irriteren van de sociale partners, de financiers, de leveranciers als ze zich dit realiseren. Eenmaal een degradatie van het bedrijf plaatsvindt, reageren leveranciers met een druk op de betalingen. Dit versnelt het proces. Het vinden van proactieve oplossingen zou zeker zorgen voor een grotere sereniteit. Het gedrag van een echte manager, zich bewust van zijn grenzen, laat toe beter te anticiperen op moeilijke situaties en laat soms toe om de collectieve procedure te voorkomen.... Maar hier raken we de complexiteit van het ego!


Wat biedt de tussenkomst van een interimmanager tijdens een collectieve procedure?

Het laat toe afstand te nemen t.o.v. van de diverse betrokken partijen, klanten, leveranciers, medewerkers, etc….Gewend aan dit soort context, behoudt de crisismanager vaak een zeer verrassende sereniteit. Hij weet de woedende leveranciers te managen, de tussenkomst van de deurwaarder, een due diligence te orkestreren, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe vaak ik erin geslaagd ben om te voorkomen dat de deurwaarder de voorraden aansloeg. De aandeelhouders hebben er vaak belang bij om de missie toe te vertrouwen aan een externe die kennis heeft van de procedures, en zich kan onthouden van de historische en emotionele banden met het bedrijf.
Meer nog als zelfstanding manager zijn we niet bang om onze baan te verliezen, wat ons de vrijheid geeft op een directe manier en vrij onze mening te uiten.

De tussenkomst van de crisismanager resulteert in het redden van 2 op 3 bedrijven, en hij houdt zich 15 uur per dag bezig met hetzelfde en unieke dossier. Voor heel wat partijen is het interessanter om een ​​duurzame oplossing te vinden, zelfs gedeeltelijk, dan de trieste sluiting van een lokaal bedrijf bij te wonen. Echter, het leven van een bedrijf blijft complex, hoe eerder men kan ingrijpen, hoe groter het aantal mogelijkheden om te herstructureren. Maar het wordt des te moeilijker om te reageren indien menselijke factoren voor de nodige onrust zorgen en blokkades opwerpen. In feite kunnen de  werknemers of derden de onderneming volledig destabiliseren, terwijl bijvoorbeeld het management besluit om een twee dozijn medewerkers te ontslaan , en zodoende "lucht" te geven en een faillissement te voorkomen.

 

Klik hier als u meer wilt weten over transitiemanagement, of contacteer mij als u op zoek bent naar een crisismanager.