Hoe bouw je een organisatie met 'intrapreneurs'?

intrapreneurs
Medewerkers met een ondernemende geest kunnen innovatie een boost geven en de omzet verhogen. Ondernemerschap is van vitaal belang voor de economie, werkgelegenheid, welvaart en sociaal welzijn. Ondernemerskwaliteiten worden ook hoog gewaardeerd in organisaties, die actief op zoek zijn naar managers en professionals met een ondernemende geest. Sommige organisatie willen zelfs dat al hun medewerkers op een meer ondernemende manier denken en handelen, en hebben ondernemerschap opgenomen in hun organisatiewaarden .
 
Deze nieuwe benadering van management is tot stand gekomen nadat leiders zich ervan bewust werden dat de focus meer op innovatie dan op efficiëntie zou moeten liggen. Een onderzoek van de Weense University of Economics wijst uit dat de top 100 Duitse middelgrote bedrijven 55% van hun omzet en 59% van hun winst realiseren met producten die niet meer dan 3 jaar oud zijn . Dus hoe kunnen we nu de innovatiecyclus versnellen binnen bureaucratische kaders en processen? Hoe gaan we om met hiërarchieën en verkrijgen we goedkeuring voor onverwachte en ongebruikelijke acties die niet binnen specifieke rollen passen? Hoe kunnen we innovatiever zijn met zelfs nog minder middelen? Dit is het dilemma waar organisatie voor staan, en 'intranemerschap' is een concept dat hierop een antwoord probeert te geven. Ervan uitgaand dat organisaties met een 'intranemende' cultuur kunnen profiteren van hogere productiviteit, bekijken we hoe organisaties een 'intranemende' geest kunnen creëren, waarbij managers een stimulerende rol vervullen.
 
Wat managers kunnen leren van ondernemers
 
Een ondernemer is gedreven en neemt persoonlijke en financiële risico's door eerder naar kansen dan beperkingen te kijken. Hij creëert iets uit het niets door te anticiperen op trends en te vertrouwen op zijn intuïtie als het aankomt op nieuwe producten en diensten. Een ondernemer is iemand die kansen ziet en het zelfvertrouwen heeft om risico's te nemen en iets op te bouwen, zonder daarvoor om toestemming te vragen.
 
Anders dan ondernemers functioneren 'intranemers' als medewerkrs binnen hun organisatie. Het zijn loyale rebellen, die de status quo betwisten en strijden voor verandering. Ze zien zakelijke kansen, zijn productiever en kostenefficiënter en creëren onverwachte waarde. 'intranemerschap' impliceert een verandering in de organisatiecultuur. Eigendom en aansprakelijkheid, resultaten in plaats van naleving, flexibiliteit en acceptatie van risico's zijn de nieuwe waarden, die een aanvulling vormen op de rapportagesystemen, functieomschrijvingen en controlemechanismen van traditionele culturen. Medewerkers willen zinvol werk doen en willen meer binding voelen met de organisatie. Het management kan dus een belangrijke rol spelen bij het stichten van een 'intranemende' cultuur door netwerkplatforms te introduceren, tijd te geven voor nieuwe projecten en innovatieve medewerkers te stimuleren en belonen.
 
Als u een rolmodel voor 'intranemerschap' wil zijn volgen hier 10 richtlijnen die 'intranemerschap' stimuleren.
 
1. Denk buiten de kaders en toon visie. Vertrouw niet op beproefde methoden. Wees innovatief in de manier waarop u omgaat met zakelijke kansen, concurrentie, prijsdruk enz. Denk holistisch om visie tot realiteit te maken. 
 
2. Creëer incentives voor medewerkers om ideeën naar voren te brengen (competitie, interne beurzen, intranet, open space) en zorg dat ze u of andere managers eenvoudig kunnen benaderen. Wanneer u een medewerker opmerkt met veel intranemend potentieel, houd die dan niet tegen en accepteer dat die wellicht voor uw team verloren gaat.
 
3. Stimuleer een transparant besluitvormingsproces. Innovatiekansen en nieuwe mogelijkheden blijven te vaak verborgen in de hersenen van mensen omdat de organisatiestructuur geen pionierschap ondersteunt. Geef uw mensen het groene licht en alle steun die ze kunnen gebruiken. Sluit niemand uit en moedig iedereen aan om aanwezige ideeën naar voren te brengen. Bouw waarde op voor het hele personeelsbestand.
 
4. Betrek mensen bij besluitvorming die van invloed is op hun werk. Stel ze verantwoordelijk voor wat er vervolgens gebeurt. Als u wilt dat uw medewerkers zich als ondernemers gedragen, zult u ze als ondernemers moeten behandelen.
 
5. Accepteer fouten, anders is het onmogelijk een 'intranemende' cultuur te ontwikkelen. Accepteer tegenvallers of mislukkingen bij innovatieve projecten en zorg voor een 'veiligheidsnet' voor innovatieve medewerkers om hun persoonlijke risico te beperken tot een aanvaardbaar niveau . Zorg dat het nemen van risico's wordt gestimuleerd en niet bestraft. Arnaud Mourot concludeert: "Je kunt leren van fouten en mislukkingen en opnieuw beginnen. Je leert niet op te geven omdat het erbij hoort. Mislukking is de eerste stap op weg naar succes."
 
6. Maak van iedereen een verkoper: Bouw een teamgeest op waarbij iedereen trots is op wat wordt verkocht, niet alleen de verkoopafdeling . Iedereen moet worden betrokken bij dit proces, van de office manager die klanten verwelkomt tot het managementteam dat interviews geeft.
 
7. Zet door! Ondernemers zijn gedreven en geven hun ideeën niet gemakkelijk op. Ze kunnen anderen uitdagen en motiveren om op deze manier meer steun voor hun ideeën te krijgen. Probeer passie, creativiteit en logica niet van elkaar te scheiden. Werk nauw samen met anderen en inspireer hen met uw passie en volharding.
 
8. Ga net als ondernemers af op uw instinct. Maak gebruik van uw nieuwsgierigheid en intuïtie voor markten, klanten en trends als impuls voor innovatie.
 
9. Bied eigendomskansen en deel in de opbrengst. Wanneer mensen een deel van de organisatie bezitten, hoe klein ook, zijn ze veel sterker geneigd bij te dragen aan het succes ervan. Ze worden meer ondernemer en minder werknemer.
 
10. Loof en beloon 'intranemend' gedrag. Beloningen en aanmoediging leiden tot grotere bijdragen en meer creativiteit binnen het bedrijf. Als uw medewerkers profiteren van het succes van een idee, zijn ze veel gemotiveerder hun eigen ideeën naar voren te brengen.
Met een 'intranemende' cultuur kunnen organisaties eenvoudiger innoveren en de organisatie winstgevender maken. Door medewerkers in staat te stellen innovatief te zijn en hen de tools, tijd en middelen daarvoor te geven, kunnen organisaties profiteren van een sterkere betrokkenheid en betere producten en diensten om te verkopen.