Hoeveel maanden staat uw bedrijf eigenlijk van haar faillissement?

tomorrow could be too late

“De Wet van Moore beschrijft dat het aantal elektronische transistoren dat op 1 chip kan geplaatsts worden, elke 18 maanden verdubbelt. In financiĆ«le termen betekent dit dat de prijs van computers iedere 18 maanden met ongeveer 50 procent daalt.”

Voor een bedrijf als ASML – een elektronicabedrijf in Nederland – brengt de wet van Moore met zich mee dat het bedrijf in principe steeds zo’n 18 maanden van haar faillissement af staat. Hoe ver staat uw bedrijf eigenlijk van haar faillissement af?

De dieperliggende waarheid is dat in de snel veranderende wereld waarin we nu leven, kun je niet zomaar achteroverleunen als het goed gaat met je bedrijf.

Uit onderzoek van Roland Berger naar het moment waarop ondernemingen hun beleid bijstellen, komt het volgende indringende beeld naar voren:

 

Slechts 29% van de ondernemingen verandert haar beleid op het moment dat het nog goed gaat. Meer dan de helft van de ondernemingen doet echter dat pas als de winst- en verliesrekening een signaal afgeeft. En een restgroep van 17% komt pas in actie als het saldo op de bankrekening vertelt dat het niet goed gaat.

 Bankiers die geld lenen aan ondernemingen spreken financieringsvoorwaarden (‘bankconvenanten’) af om die signalen ook op te kunnen pikken. Belangrijke bankconvenanten zijn de solvabiliteit (veelal minimaal 30%) en de verhouding tussen rentedragende leningen en de cash flow (vaak maximaal 3).

 

 

 

 

De financiƫle ontwikkeling van ondernemingen kan dan als volgt in beeld gebracht worden:

Juist voor ondernemers geldt dat successen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Bij succesvolle ondernemers bespeur ik een milde vorm van paranoia: Als het goed gaat met het bedrijf leunen ze niet achterover, maar zoeken ze naar nieuwe verbeterpunten. Downstream in de waardeketen (bij de klant van de klant), upstream bij toeleveranciers, binnen de eigen onderneming, ze checken wat er gebeurt bij concurrenten en ze houden andere externe ontwikkelingen in de gaten.

Zo houden deze ondernemers hun bedrijf permanent in een strategische crisis, en dat vertaalt zich in scores op bankconvenanten in het kwadrant linksboven.

Meer duurzaam succes met een milde vorm van paranoia!

 

 

 

 

 

 

Contacteer mij indien U mij hierover vrijblijvend wenst te spreken.