Infodesk

effectuation

Managers kunnen heel wat opsteken van de manier waarop ondernemers opereren in onvoorspelbare markten. "Iedere manager die intern ondernemerschap niet serieus neemt, zal het onderspit delven”.

We leven in een onvoorspelbare wereld waarin veel organisaties blijven acteren zoals ze vroeger deden, namelijk op basis van...

intrapreneurs
Medewerkers met een ondernemende geest kunnen innovatie een boost geven en de omzet verhogen. Ondernemerschap is van vitaal belang voor de economie, werkgelegenheid, welvaart en sociaal welzijn. Ondernemerskwaliteiten worden ook hoog gewaardeerd in organisaties, die actief op zoek zijn naar managers en professionals met een ondernemende geest....
crisis

Een onverwachte situatie?

Early warnings voor een (naderende) turnaroundsituatie:  signalen in de organisatie

Inleiding

Regelmatig worden we nog verrast door een zeer snel verslechterende financiële positie van een onderneming. Als dit te laat kenbaar wordt, is er ook vaak geen redden meer aan. Onder meer geholpen door de negatieve...

generaal

Een te dure overname, een beperkt businessplan en een onervaren, dominante aandeelhouder-directeur met een gebrek aan zelfreflectie leiden tot de neergang en doorstart van een voorheen succesvol bedrijf.

Welke lessen kunnen wij uit deze casus trekken.

De uitgangssituatie

In 2008 neemt een succesvol bedrijf (business to retail, 7 miljoen omzet, 26 fte) zijn...

turnaround

Kun je je voorstellen dat je bedrijf niet meer bestaat? Kun je opeens te maken krijgen met een vraaguitval van 30/40 procent? Dat zijn vragen die bedrijven zichzelf continu zouden moeten stellen. 'Kloppen je aannames met betrekking tot klanten, markten en technologie? Ieder bedrijf zou continu met assumptietesten bezig moeten zijn. Je moet altijd handelen alsof je bedrijf volgende maand...

blue ocean

Kennis hebben over de redenen waarom bedrijven in onrust terechtkomen, is belangrijk niet alleen voor dergelijke bedrijven maar evenzeer voor succesvolle bedrijven die dat moment voor willen blijven. De relatie met de bank is interessant, maar op zoek gaan naar de vraag hoe je in nieuwe perspectieven kunt denken biedt meer potentieel.

Ondernemers die...

tomorrow could be too late

“De Wet van Moore beschrijft dat het aantal elektronische transistoren dat op 1 chip kan geplaatsts worden, elke 18 maanden verdubbelt. In financiële termen betekent dit dat de prijs van computers iedere 18 maanden met ongeveer 50 procent daalt.”

Voor een bedrijf als ASML – een elektronicabedrijf in Nederland – brengt de...

hozen voordat het stormt

Het is niet de recessie die bedrijven de das om doet. Alarmbellen moeten al rinkelen als de markt structureel krimpt, nieuwe concurrenten zich aandienen, economische tegenwind wordt verwacht of een verbeterde technologie wordt ingevoerd. Want: hoe later wordt ingegrepen, hoe geringer de mogelijkheden tot herstel. De moraal van het verhaal is glasgelder: ‘Nog voordat sprake is van een...

klankbord

‘Wie zijn de Easyjets in jullie branche?’ 

Waarom komen bedrijven en bedrijfstakken in turbulente tijden terecht? Dit is in veel gevallen te wijten aan een assumptiecrisis. In dit kader wil ik het belang van strategisch ondernemerschap onderstrepen. ‘Ga je op een zinkend schip de tafels en stoelen op het dek recht zetten of probeer...

witte raaf

Financiële gezondheid van vandaag geen garantie toekomst

Reeds geruime tijd verkeert het bedrijfsleven in een permanente staat van turbulentie. Niet als gevolg van de economische crisis maar door verdergaande technologisering en globalisering. Met name bedrijven met een lange historie zullen het moeilijk krijgen. En traditionele bedrijfstakken met hen. Hoe langer een onderneming bestaat...