Strategisch Ondernemerschap

klankbord

‘Wie zijn de Easyjets in jullie branche?’ 

Waarom komen bedrijven en bedrijfstakken in turbulente tijden terecht? Dit is in veel gevallen te wijten aan een assumptiecrisis. In dit kader wil ik het belang van strategisch ondernemerschap onderstrepen. ‘Ga je op een zinkend schip de tafels en stoelen op het dek recht zetten of probeer je te achterhalen waarom het schip zinkt en daar iets aan te doen.’

Waarom komen bedrijven in zwaar weer terecht? Er zijn vijf oorzaken die te maken hebben met: marketing en strategie, management, informatie, efficiëntie en de economie, of externe druk. ‘Heel veel bedrijven zijn te weinig bezig met de vraag: waarom zijn wij eigenlijk op aarde. Maar, de vraag wat jouw bedrijf uniek maakt, is essentieel om je positie te bepalen in de markt. Vaak hoor ik ondernemers hierop antwoorden: ik bevredig behoeften van cliënten. Maar is dit wel zo? Ik zou hier een uitspraak van de autofabrikant Ford willen aanhalen die hier destijds op reageerde met de opmerking: ‘Als ik aan mijn cliënten had gevraagd wat ze willen, dan hadden ze gezegd: snellere paarden”. In alle sectoren hebben wij meer Easyjets nodig, bedrijven die het anders doen. En dan hoor je vervolgens al die zure reacties van bestuurders die zeggen dat dat niet kan omdat het te koste gaat van de kwaliteit. Hoezo? Probeer eens anders te denken dan gelijk te roepen dat iets niet kan!.

Wie maakt er nog SWOT-analyses, bijna iedereen. Moet men in dat soort analyses nog geloven?  Bij de sterke kanten staat haast altijd wat je graag zou willen, maar je niet bent. Bij zwaktes heb je vervolgens zoiets van: als die zijn opgelost, zal het wel weer goed zijn. En: hoe bepaal je eigenlijk wat kansen en bedreigingen zijn? Kortom: een SWOT-analyse bezorgt je eigenlijk alleen maar ellende.
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 91 procent van de bedrijven door hun eigen toedoen in de problemen raakt. ‘Ondernemers die in de problemen zitten, wijzen echter in de meeste gevallen naar een ander. De economie, overheid of bezuinigingen krijgen dan de schuld. Bezuinigingen zijn echter een realiteit. Daarop moet je reageren en uit onderzoek blijkt dat ondernemers gemiddeld zestien maanden te laat ingrijpen.’ Dit is voor een belangrijk deel aan een assumptiecrisis te wijten. ‘Groei ontstaat pas wanneer dit is opgelost.’ Voorbeelden van deze crisis zijn volgens hem: gevoel van onoverwinnelijkheid, te ambitieuze groeistrategie bij ontoereikend management, onderschatting van de concurrentie, vaste normatieve aannames van de markt, geen oog voor langzaam krimpende markten en het negeren van veranderende klantbehoeften. ‘Als je de eerste signalen krijgt dat het niet goed gaat of de markt verandert, dan moet je ingrijpen. Als er een prijsvechter op de markt verschijnt, moet je wat gaan doen’. Mag ik U vragen de assumptietest te doen en jezelf en het managementteam vragen te stellen als: Wat zijn trends die van invloed zijn op onze branche? Hoe ziet het krachtenveld eruit waarin wij werken? Hoe ziet de wereld er in 2020 uit? Waar zitten barrières en vastgeroeste assumpties? ‘Stel uzelf eens de vraag: Wat kan ik me echt niet voorstellen dat …..?’

Ik wil eindigen met Cirque du Soleil. ‘Dit is een voorbeeld van een circus dat zich opnieuw heeft uitgevonden. De artiesten besloten geen dieren meer te gebruiken. Dit kan niet, waren de eerste reacties. Dit ging tegen de bestaande assumpties in. Ze creëerden echter beleving, een droom met veel aandacht voor esthetiek. Het is nu een organisatie met veel succes.’
Het is waar dat vanaf de zijlijn het makkelijker praten is dan wanneer je verantwoordelijk bent voor een organisatie. Punt is dat het belangrijk is verder te kijken dan vandaag, te dromen en jezelf een spiegel voor te houden.

Contacteer mij mocht U hierover verder willen praten.