Transitie & Change management

Crisis, Conflict, Herstructureringen & Transformaties

 

Een expert in Transitie Management

Ik heb een unieke ervaring opgebouwd in het managen van crisissen, conflicten, transformaties en herstructureringen van organisaties en ben gespecialiseerd in het managen van transities, zowel lokaal als internationaal.

Het is mijn missie om directies en eigenaars te helpen hun organisaties zonder kleerscheuren door transities te loodsen en veranderingen door te voeren die in dat kader noodzakelijk zijn.

 

Transitie & Change management

Transitie- en change management is een nieuwe krachtige managementaanpak bij de optimalisatie van ondernemingen. Het is een nieuw instrument, bijzonder flexibel, aangepast aan de specifieke behoeften van organisaties.

De transitiemanager levert toegevoegde waarde door zijn sterke competenties, zijn totale impact, zijn maturiteit, de diversiteit aan ervaring, echter zonder dat de onderneming voor een lange periode opgescheept wordt met vaste kosten.

De transitiemanager is een ervaren professional, onmiddellijk operationeel, waarvan de verantwoordelijkheid vastgelegd wordt in een gedetailleerd missiedocument dat de objectieven en een tijdskalender omvat voor de missie die hem wordt toevertrouwd.

 

Transitiemanagement versus interim-management

Transitiemanagement: De tussenkomst van een transitiemanager is meestal nodig doordat de ondernemingsstrategie dringend gewijzigd dient te worden. De transitiemanager is verantwoordelijk voor het veranderen of terug op de rails plaatsen van de onderneming die hem toevertrouwd wordt.

Interim-manager: een interim-manager is verantwoordelijk voor het waarnemen op ‘ ad interim’ basis van de taken van een bestaand kaderlid dat tijdelijk in de onmogelijkheid is zijn functie uit te oefenen. Zijn bevoegdheid strekt zich in het algemeen niet verder uit dan het louter handhaven van een positie zoals die hem is toevertrouwd. Hij is er niet om te innoveren noch om veranderingen door te voeren, al kan hij weliswaar voorstellen doen.

 

Renaat Vanheessen is gespecialiseerd in transitiemanagement.

 

Wie mandateert een transitiemanager?

Een transitiemanager wordt gewoonlijk benoemd door een bankier, de investeerders, de raad van bestuur van een bedrijf of door de directie.

 

Waarom een externe transitiemanager kiezen om de verandering te begeleiden?

Omdat een externe transitiemanager kan handelen zonder emoties en dus objectief en onbevangen kan zijn op alle niveaus van een organisatie waar hij voor de rest geen enkele band mee heeft, waarin hij geen aandelen heeft, waarin hij de huidige medewerkers niet heeft aangeworven, waar hij de verkochte producten niet zelf  op punt heeft gesteld en waar hij de markten waarin men actief is niet zelf heeft gedefinieerd.

Hij kan dus alle onderdelen van de organisatie hervormen die hij nodig acht om de overeengekomen doelstellingen te realiseren, zonde zijn eigen initiƫle opties in gevaar te brengen. Om dezelfde reden is de opdracht van een transitiemanager per definitie van korte duur (naar onze mening duurt een typische opdracht niet langer dan 18 maanden).

 

Hoe verloopt een transitiemanagement opdracht in de praktijk?

De klant-opdrachtgever en de transitiemanager ondertekenen een overeenkomst en een ‘mission statement’ dat de verwachtingen van de opdrachtgever samenvat en de situatie beschrijft zoals die waargenomen wordt door de opdrachtgever.

Na een korte tijd – de gewoonlijk in het contract gedefinieerd wordt – presenteert de transitiemanager zijn observaties en vaststellingen aan de klant, en biedt bij hem een overzicht van de acties (en hun timing) die hij van plan is uit te voeren om de problemen op te lossen.

De opdracht begint effectief wanneer de transitiemanager en de klant overeenstemming bereikt hebben over de methodologie en de middelen die ingezet moeten worden om de overeengekomen doelstellingen te realiseren.

De transitiemanager is verplicht om periodiek verslag uit te brengen aan de opdrachtgever over de evolutie van de situatie van de onderneming.

In de meeste gevallen werft en traint de transitiemanager een opvolger die het van hem zal overnemen na de voltooiing van zij  opdracht.    

 

Wilt u graag meer informatie over hoe ik uw onderneming vooruit kan helpen? Contacteer me dan gerust. Wilt u weten wie ik ben, neem dan een kijkje in mijn profiel.